Menu

Welkom op de reüniewebsite van 

Het Lorentz Lyceum

&

Rivers International School Arnhem

(Arnhem International School)

Gezien de huidige ontwikkelingen rond het Corona virus hebben we helaas moeten besluiten om de voor 9 mei a.s. geplande reünie van het Lorentz Lyceum en Rivers (AIS) uit te stellen! Voor meer informatie zie uw e-mail of de nieuws pagina.

The COVID-19 pandemic has forced us to postpone the reunion of Lorentz/Rivers (AIS). The reunion will definitely NOT be on 9 May. For more information please look at the news page of this website or your email.

For the English text, scroll down

Datum: zaterdag 9 mei 2020

Bij dezen nodigen wij alle (oud) medewerkers en alle oud-leerlingen van harte uit voor deze reünie.

De reünie vindt plaats in en rond het schoolgebouw aan de Groningensingel 1245 te Arnhem.

Om 12.00 uur ontvangen we de oud- en huidige medewerkers voor een gezamenlijke lunch.

Vanaf  14.30 uur zijn alle oud - leerlingen ook welkom

Rond 21.00 uur sluiten we de reünie af

Wat kun je zoal verwachten?

Omdat we aan het einde van dit schooljaar het gebouw aan de Groningensingel zullen verruilen voor de nieuwbouw aan de Metamorfoseallee zal er een pendelbus rijden naar de nieuwbouw, er zal een veiling plaatsvinden van Lorentz attributen, er worden minilesjes gegeven door oud docenten, er loopt een schoolfotograaf rond die op verzoek nieuwe klassenfoto’s maakt etc.

De website van de reünie

Op deze website vind je alle informatie over de reünie. Je kunt via deze site ook in contact komen met andere oud-leerlingen en (oud)-medewerkers. Inschrijven doe je via deze reüniewebsite.

Zegt het voort, zegt het voort!

Ons doel is zo veel mogelijk potentiële reünisten over de reünie te informeren via diverse kanalen. Helaas komt het voor dat we sommige mensen toch niet bereiken. Daarom vragen wij je om het nieuws zoveel mogelijk te verspreiden, bijvoorbeeld via Facebook, Twitter en LinkedIn of op een feestje. Ken je mensen die nog van niets weten? Wijs hen dan op deze reünie website .

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de reünie kun je contact opnemen de organisatie via reunie@lorentzlyceum.nl (contactpersoon is Anja Stoks)

Wij als organisatie hebben er zin in en kijken er naar uit jullie te verwelkomen op

Zaterdag 9 mei 2020.

Tot dan!

IN ENGLISH:  

Date: Saturday 9 May 2020

All (former) staff and all former students are hereby warmly invited to this reunion

The reunion will be held in and around the school building at the Groningensingel 1245 in Arnhem.

All former and current staff are welcome to join us for lunch at 12.00 p.m.

And from 14.30 p.m. all former students are welcome.

The reunion will end at 21.00 p.m.

What can you expect?

Because we exchange the building on the Groningensingel for a new building on the Metamorfoseallee at the end of this school year there will be a shuttle bus to the new building, Lorentz memorabilia will be auctioned, you can take part in mini-lessons by former teachers, a school photographer will be on hand to take class photos, and much more besides.

This website has all the information about the reunion. It also offers you the opportunity to get in touch with former staff and students. To register use this website.

It is our intention to inform as many former staff and students as possible about the reunion via the different channels. Unfortunately, it is not possible to reach everyone. Therefore we ask all of you to spread the news as much as possible via Facebook, Twitter and LinkedIn or at parties. Do you know anyone who doesn’t know about the reunion yet? Please refer them to the reunion website.

Spread the word!

If you have any questions or comments about the reunion, please contact the organisers on reunie@lorentzlyceum.nl (contact person is Anja Stoks)

We are really excited about this event and look forward to welcoming you all on Saturday, 9 May 2020.